Namnsdagspresent

Namnsdag present

Namnsdag har olika stor betydelse i olika länder. I Sverige, precis som i många andra länder, var namnsdagen länge en kristen högtid där man hyllade religionens betydelsefulla helgon och martyrer. Idag är vi vana vid att våra almanackor listar ett eller flera personnamn dagligen att hylla och fira. Denna typ av almanacka publicerades för första gången 1749 av kungliga vetenskapsakademien. På mitten av 1700-talet var det fortfarande helgon och martyrer som var framträdande i almanackorna, namnsdag 1700och inga vanliga personnamn var inkluderade. Med tiden efterfrågade svenskarna dock en almanacka som var modern och uppdaterad och inte enbart innehöll namn på kristna helgon. Namnlängden i almanackorna har, av svenska akademien, reviderats sedan 1700-talet, som än idag fortsätter att publicera officiella almanackor och uppdatera namnen som ingår. När vanliga personnamn började inkluderas i almanackorna var det namn som var populära i de övre samhällsskikten, något som haft betydelse för vilka personer och familjer som firar sin namnsdag i modern tid. Favoriseringen av personnamn har inkluderat vissa och exkluderat andra. I vissa samhällsskikt har firandet av namnsdagar ingen som helst betydelse på grund av att traditionen inte är rotad inom familjen, medan andra har firat namnsdagar sedan 1700-talet tack vare att deras familjenamn tidigt trycktes i almanackorna.

Firat sedan medeltiden

Att fira namnsdagar har skett i katolska och ortodoxa länder sedan medeltiden. Traditionen har bevarats i Sverige på grund av att den protestantiska kyrkan behöll en stor del av de högtider som från början var katolska. Namnsdagsfirande kan härledas till de helgonalmanackor som tillverkades i grekisk-ortodoxa och romersk-katolska länder under medeltiden. Dessa helgonkalendrar associerade helgon och martyrer med antalet dagar under det liturgiska året. De olika helgonen fick var sin högtidsdag där de firades och hyllades. I början av medeltiden var dessa kalendrar överfyllda med helgon och martyrer och i princip varje dag var något eller några helgons högtidsdag. I takt med att kristendomen spred sig och etablerades som den givna statsreligionen i många länder beslöts det att namnsdagen skulle införas som en motvikt till födelsedagen. namnsdag korsFödelsedagen ansågs nämligen vara en hednisk kvarleva som inte hörde hemma i kristendomen. Att fira den dag man döptes stämde bättre överens med de kristna värderingarna istället för att fira den dag då man föddes in i det syndiga jordelivet. Namnsdagar blev även ett sätt för bönder att organisera sina odlingar och skördar under medeltiden. Ett visst helgons namnsdag var exempelvis associerat med tidpunkten för årets potatisskörd. Endast i Sverige och Finland har det skett en fortsatt omarbetning av namnlängden i almanackorna. Vår lista över personnamn anpassas efter den moderna tiden och nya förnamn läggs till och utdaterade tas bort. I de flesta katolska och ortodoxa länder är namnlängden nästintill oförändrad och ser ut på samma sätt som den gjorde under 1700-talet.

Födelsedag mer betydelsefullt

I många länder har den kristna betydelsen av namnsdagsfirandet fallit i glömska, och födelsedagen är återigen den mest betydelsefulla individuella högtiden. I Sverige varierar betydelsen av namnsdagsfirandet och att uppvakta namnsdagsbarnet är inte självklart i alla familjer. I de familjer där man har en inbiten tradition av att fira namnsdagar kan man ge namnsdagsbarnet namnsdagspresenter i samma stil som på födelsedagen.  Många svenskar är influerade av vårt moderna sätt att se på högtider och premierar födelsedagen framför namnsdagen likt de flesta andra familjer. Namnsdagspresenter kan därför vara mindre presenter och innebära ett mer lågmält uppvaktande av namnsdag tårtanamnsdagsbarnet. En del nöjer sig med att gratulera den i familjen eller vänkretsen som har namnsdag och inga presenter ges. Att äta något gott eller bjuda namnsdagsbarnet på tårta är en tradition som finns inom en hel del svenska familjer. En liten och till synes obetydlig gåva kan vara kul att ge någon du känner på namnsdagen trots att ni inte har som tradition att fira detta. Namnsdagen kan vara en passande dag att visa din uppskattning för någon du tycker lite extra mycket om. Lämpliga namnsdagspresenter kan vara en bok, skämtartikel, blomma, god choklad eller lite finare vin. Även fast man har för vana att fira namnsdagar är det inte en köpstark högtid. Små men eftertänksamma presenter räcker långt. Att bjuda ut namnsdagsbarnet på lunch, middag eller fika är också populärt.

Grekland firar namnsdag

Grekland är ett land där namnsdagsfirandet fortfarande är otroligt populärt, och till och med överskuggar födelsedagsfirandet. Traditionellt namnsdagsfirande i Grekland sker med hela familjen, vänner och bekanta. Givetvis är namnsdagspresenter viktiga och även en tydlig lyckönskning. Många grekiska förnamn härstammar fortfarande från dåtidens helgon och martyrer, och den starka traditionen av namnsdagsfirande bevaras tack vare att grekerna döper sina barn efter deras far- och morföräldrar. Förnamnen behålls inom familjen och namnsdag grekland kartatraditionen att döpa nyfödda efter äldre släktingar har existerat i landet sedan antiken. Förnamnet är således betydelsefullt i landet och så även namnsdagen. Även helgons namnsdagar firas relativt stort beroende på var i landet man befinner sig. Att den ortodoxa tron är starkt närvarande i Grekland är också en förklaring till namnsdagsfirandets fortsatta betydelse. Variationen av förnamn är inte alls lika stor i Grekland som i Sverige. I vårt samhälle har vi fria tyglar att döpa våra barn till vad vi anser passande. Dopceremonin, precis som namnsdagen, börjar allt mer tappa sin betydelse desto fler svenskar som inte längre är troende kristna.

Grekland är dock inte det enda landet där den som har namnsdag firas och får ta emot namnsdagspresenter. Även i Ungern firar man namnsdagar flitigt. Typiska namnsdagspresenter till ungerska kvinnor är blommor medan män brukar få vin eller någon annan alkoholhaltig dryck. Barn firas givetvis också och brukar för det mesta få godis och sötsaker i namnsdagspresent. Dagens aktuella namnsdag brukar kunna utläsas i ungerska dagstidningar, och de förnamn som är populärast brukar tilldelas fler namnsdagar än en. Har man ett populärt förnamn får man alltså namnsdagspresenter inte bara en gång utan kanske tre gånger på ett år. Precis som i många andra länder grundar sig den ungerska namnlängden på katolska helgon och martyrer. Det ungerska firandet skiljer sig ganska så rejält från det svenska. Att viga fler dagar åt ett visst personnamn skulle vara omöjligt i Sverige då vår namnlängd ständigt uppdateras, och långt från alla populära förnamn ryms i almanackan. Att fler svenskar väljer att döpa sina nyfödda till moderna namn som kanske namnsdag nyföddinte har en koppling till familjen gör att variationen av personnamn är betydligt större i vårt land än i andra med en aktuell namngivningstradition. Svenska akademien, som är ansvarig för den rådande namnlängden, har försökt tackla problemet med de ständigt tillkommande förnamnen. På 90-talet inkluderade akademien en lång förteckning med mer än tusen förnamn till 93 års almanacka, detta för att fler skulle kunna fira sin namnsdag även om just deras förnamn inte var tryckt i almanackan. Men den lösa namnlistan blev ingen hit, och kanske var traditionen redan då alltför bortglömd för att kunna väckas till liv igen.

Mindre namnsdagspresenter

Exempel på andra länder där namnsdagsfirandet ännu är aktuellt är Italien och Lettland. Namnsdagspresenter i form av mindre gåvor och kakor ges till namnsdagsbarn i Italien. Här är namnsdagen inte lika betydelsefull som den i Grekland och Ungern, då den yngre generationen sakta frångår traditionen, men den har ännu en viss betydelse. I Lettland lever och frodas namnsdagsfirandet. I den lettiska almanackan kan upp till fyra personer dela på en och samma namnsdag! Landets namnlängd innehåller omkring ettusen förnamn och det finns även två datum som är vigda åt de förnamn som inte är med i namnlängden. Alla letter kan på detta sätt fira sin namnsdag, och vanliga namnsdagspresenter är blommor, sötsaker och mindre gåvor. Med två års mellanrum uppdateras den lettiska namnlängden, och alla invånare kan tycka till rörande de förnamn som de anser ska tryckas i almanackan genom att skicka in en ansökan till nationens språkcentrum, något som verkligen tyder på att namnsdagsfirandet är högst aktuellt och betydelsefullt i landet. I namnsdag fyrverkerierRyssland trycks det en separat namnsdagskalender som skiljer sig från den vanliga datumkalendern. Ryssarnas namnsdagsfirande påminner en del om det svenska där vissa firar namnsdagar med pompa och ståt medan andra inte alls bryr sig om denna högtid. Firandet verkar vara geografiskt bundet och i vissa delar av landet är uppvaktningen av namnsdagsbarnet stort med flertalet namnsdagspresenter men i andra områden gratulerar man endast den som har namnsdag eller skickar ett vykort. Att traditionen fortfarande är stark i vissa delar av Ryssland kan bero på att namnsdagen länge var mer betydelsefull än födelsedagen, då dopet symboliserade upptaget i den kristna kyrkans gemenskap.

Namnsdagsfirande på utdöende

Även om det svenska namnsdagsfirandet verkar närmast utdött finns det vissa tecken som indikerar att traditionen inte är helt bortglömd. Det finns ett flertal webbaserade kalendrar och almanackor som skapats som en motvikt till den almanacka och förutbestämda namnlängd som svenska akademien tar fram. Dessa sajter försöker bidra med ett modernt namnsdagssystem där alla svenska förnamn omfattas och inte bara de som valts ut av namnlängdskommittén. Ett koncept som många svenskar namnsdag liemannenverkar uppskatta och som främjar ett mer rättvist system, som innebär att alla svenskar kan fira sin namnsdag oavsett om de heter Kevin eller Muhammed. Vår syn på namnsdagen och överlämnandet av namnsdagspresenter eller inte beror sannolikt på vår personliga familjehistoria, och de interna traditioner som uppstår med den. En del svenskar firar familjens namnsdagsbarn med både tårta och namnsdagspresenter, medan andra inte ens vet när de själva eller andra familjemedlemmar har namnsdag. Tillhör du en familj där det är tradition att fira sin namnsdag kan det vara så att man inte bara firar sitt förnamn utan även sitt andranamn. Detta kan generera ett firande i likhet med Ungern där man kan ha turen att få namnsdagspresenter flera gånger om året. Kyrkans makt genomsyrar inte vårt samhälle idag som den gjorde under medeltiden, och att namnsdagsfirandet en gång var förenat med hyllningar och fester till minne av kristna helgon och martyrer är det nog få svenskar som vet.

Ateism skapar nya traditioner

Framförallt kanske det är religiösa och konservativa svenskar som fortsätter att fira namnsdagar, och ser namnsdagspresenter och tårta som en självklarhet. Svenskar som saknar en religiös bakgrund eller en djupt rotad tradition av att fira namnsdagar bryr sig troligtvis mindre om att fira namnsdagar. Många traditioner som vi svenskar tror är uråldriga härstammar från 1700-talet eller 1800-talet vilket innebär att de inte är speciellt djupt förankrade i vårt samhälle. Vår tendens att med lätthet omforma traditioner som jul och påsk är därför kanske inte speciellt svår att förstå, vi har trots allt inte levt med dem särskilt länge. När kristendomen och dess religiösa riter, seder och högtider var det kitt som höll svenska folket samman var dessa också mer heliga. Idag rör vi oss ständigt allt längre bort från religionen och med vår ateism skapar vi religionsfria traditioner. Att döpa sina nyfödda är exempelvis inte längre något självklart. Många nyblivna föräldrar nöjer sig med att ha en privat namnsdag prästnamngivningsfest långt bort från dopklänningar, präster och högtidliga stunder i kyrkorummet. Att dopet inte längre är betydelsefullt kan vara en bidragande orsak till att vi i allt lägre utsträckning firar namnsdagar i Sverige. En annan faktor som har en inverkan på vårt sviktande namnsdagsfirande är att vi allt mer frångår traditionella släktnamn, och istället fritt väljer att döpa våra barn till förnamn som är vanligare i andra kulturer och nationer. Att namnet inte har en stark koppling till en död eller levande släkting gör att det inte bär med sig någon familjehistoria. Hade vi döpt våra söner och döttrar efter våra far- och morföräldrar som i Grekland hade troligtvis även det svenska namnsdagsfirandet fortsatt vara betydelsefullt, trots att den religiösa aspekten fallit bort. Namnsdagsfirande med namnsdagspresenter eller inget firande alls är upp till var och en. Bär du med dig en tradition av att ge nära och kära namnsdagspresenter och uppvakta dem på deras namnsdag finns det ingen anledning att sluta med det. Du som aldrig har förstått betydelsen eller innebörden av namnsdagsfirande kommer med största sannolikhet inte plötsligt börja fira din egen eller andras namnsdag.

Håll fast vid de traditioner som du anser är betydelsefulla, skapa nya eller förändra gamla. Ingen vet hur namnsdagsfirandet kommer att se ut i framtidens Sverige. Kanske kommer denna högtid helt försvinna eller så får den ett uppsving och en ny plats i vår moderna gemenskap.